vineri, 12 noiembrie 2010

Importanţa numelui

Lumea contemporană a pierdut multe dintre sensurile vieţii profunde, multe dintre acţiuni fiind destul de superficiale şi motivate mai mult de factori externi decât interni.
Aşa este şi cu responsabilitatea părinţilor de a da nume copiilor lor.
Ce valenţe ar putea avea un nume?
Iată câteva:
- valenţe estetice
Un nume este frunmos şi place părinţilor
- valenţe legate de tradiţie
Părinţii doresc să transmită mai departe numele lor sau al strămoşilor lor.
- valenţe metafizice
Părinţii transmit copiilor, prin intermediul numelui binecuvântări, numele fiind suportul acestora.
Probabil că aceasta este şi ordinea importanţei pentru societăţile moderne.
Pentru lumea orientală, în general şi lumea biblică în particular, era foarte natural ca părinţii să pună doar un nume care are o profundă semnificaţie.
De altfel acelaşi mod de a gândi era legat şi de raportarea la locuri.
Acesta este şi motivul pentru care ar trebui să înţelegem semnificaţia numelor biblice.
Aplicaţia practică ar putea să fie ca părinţii creştini să ia foarte în serios această responsabilitate, dar şi privilegiu, de a da nume copiilor.
Părinţii îşi duc copiii la preot sau păstor pentru binecuvântare, dar uită că au la îndemână un "instrument" at\t de puternic.
Nu le refuzaţi copiilor voşti binecuvântarea de a avea un nume ce poartă în el binecuvântarea voastră.

0 comentarii: